Dự án tư vấn đấu thầuCÁC DỰ ÁN TƯ VẤN ĐẤU THẦU ĐÃ THỰC HIỆN

+ Dự án tư vấn đầu thầu ” Mở rộng Trung tâm Quản lý và Kiểm định Giống Cây trồng – Vật nuôi ” có giá trị hợp đồng là 112.511.000 ( VNĐ ) và thời gian thực hiện năm 2017.

+ Dự án tư vấn đầu thầu ” Hỗ trợ kỹ thuật trại trình diễn và thực nghiệm chăn nuôi bò sữa công nghệ cao (DDEF) ” có giá trị hợp đồng là 8.331.000 ( VNĐ ) và thời gian thực hiện năm 2011.

+ Dự án tư vấn đầu thầu ” Đầu tư xây dựng trạm Thú y Cần Giờ ” có giá trị hợp đồng là 8.208.092 ( VNĐ ) và thời gian thực hiện năm 2014.

+ Dự án tư vấn đầu thầu ” Hỗ trợ tăng gia sản xuất cho các đơn vị thuộc bộ tư lệnh TP.HCM ” có giá trị hợp đồng là 2.500.000 ( VNĐ ) và thời gian thực hiện năm 2016.

+ Dự án tư vấn đầu thầu ” Hỗ trợ tăng gia sản xuất cho các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang QK7 và bộ tư lệnh TP.HCM ” có giá trị hợp đồng là 4.696.000 ( VNĐ ) và thời gian thực hiện năm 2015.

+ Dự án tư vấn đầu thầu ” Xây dựng văn phòng, nhà kho, nhà nghỉ công nhân, đường giao thông tại bãi cung cấp vật tư cty TNHH MTV CTGT Sài Gòn ” có giá trị hợp đồng là 3.412.000( VNĐ ) và thời gian thực hiện năm 2013.

+ Dự án tư vấn đầu thầu ” Giống lan Mokara cắt cành phục vụ mô hình trình diễn Khuyến nông ” có giá trị hợp đồng là 2.973.000 ( VNĐ ) và thời gian thực hiện năm 2013.

+ Dự án tư vấn đấu thầu ” Tăng cường trang thiết bị phục vụ cơ giới hóa ngành chăn nuôi bò sữa giai đoạn 2011-2015 ” có giá trị hợp đồng là 8.540.486 ( VNĐ ) và thời gian thực hiện năm 2013.

+ Dự án tư vấn đấu thầu ” Tinh bò sữa cao sản chịu nhiệt và tinh bò sữa phân biệt giới tính ” có giá trị hợp đồng là 6.490.000 ( VNĐ ) và thời gian thực hiện năm 2013.

+ Dự án tư vấn đấu thầu ” Mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn năm 2014 ” có giá trị hợp đồng là 2.200.000 ( VNĐ ) và thời gian thực hiện năm 2014.

+ Dự án tư vấn đấu thầu ” Tăng cường trang thiết bị phục vụ cơ giới hóa ngành chăn nuôi bò sữa giai đoạn 2011-2015 ” có giá trị hợp đồng là 19.693.865( VNĐ ) và thời gian thực hiện năm 2014.

+ Dự án tư vấn đấu thầu ” Giống lan Mokara cắt cành phục vụ mô hình trình diễn Khuyến nông ” có giá trị hợp đồng là 6.248.047 ( VNĐ ) và thời gian thực hiện năm 2014.

+ Dự án tư vấn đấu thầu ” Tư vấn đấu thầu thuộc kế hoạch: “Mua tinh bò sữa phân giới tính, tinh heo nhập nội 6 tháng cuối năm 2014” ” có giá trị hợp đồng là 11.273.720 ( VNĐ ) và thời gian thực hiện năm 2014.

NHẬP THÔNG TIN ĐỂ TẢI BÁO GIÁ

(*) Thông tin bắt buộc