Dự án tư vấn giám sátCÁC DỰ ÁN TƯ VẤN GIÁM SÁT ĐÃ THỰC HIỆN

+ Dự án tư vấn giám sát ” Nâng cấp vỉa hè đường Nguyễn Văn Luông Quận 6 ” có giá trị hợp đồng là 210.084.755 ( VNĐ ) và thời gian thực hiện năm 2012.

+ Dự án tư vấn giám sát ” Nâng cấp Khu bán thực phẩm tươi sống tại các chợ Chợ An Nhơn Tây, Chợ Phú Hòa Đông, Chợ Tân Thạnh Đông, Chợ Tân Phú Trung; Chợ Đông Thạnh, Chợ Xuân Thới Thượng ” có giá trị hợp đồng là 193.815.978 ( VNĐ ) và thời gian thực hiện năm 2012.

+ Dự án tư vấn giám sát ” Nâng cấp Khu bán thực phẩm tươi sống tại các chợ Chợ Tam Bình, Bình Triệu (Thủ Đức); Phước Long B (Quận 9); Trần Văn Quang (Tân Bình); Rạch Ông (Quận 8) ” có giá trị hợp đồng là 145.415.542 ( VNĐ ) và thời gian thực hiện năm 2013.

+ Dự án tư vấn giám sát ” Nâng cấp Khu bán thực phẩm tươi sống tại các chợ Chợ Cầu Xáng (Bình Chánh); Chợ Phú Lâm (Quận 6); Chợ Bầu Cát (Tân Bình); Chợ Thủ Đức B (Thủ Đức) ” có giá trị hợp đồng là 236.148.259 ( VNĐ ) và thời gian thực hiện năm 2013.

+ Dự án tư vấn giám sát ” Nâng cấp 03 phòng kiểm dịch thịt ở cơ sở giết mổ và chợ ” có giá trị hợp đồng là 13.366.492 ( VNĐ ) và thời gian thực hiện năm 2013.

+ Dự án tư vấn giám sát ” Nâng cấp cơ sở hạ tầng vùng sản xuất rau an toàn ” có giá trị hợp đồng là 254.687.748 ( VNĐ ) và thời gian thực hiện năm 2013 – 2014.

+ Dự án tư vấn giám sát ” Nâng cấp khu bán thực phẩm tươi sống các chợ, đợt 4 ” có giá trị hợp đồng là 166.355.838 ( VNĐ ) và thời gian thực hiện năm 2014.

+ Dự án tư vấn giám sát ” Nâng cấp khu bán thực phẩm tươi sống các chợ, đợt 5 ” có giá trị hợp đồng là 282.340.000 ( VNĐ ) và thời gian thực hiện năm 2014.

+ Dự án tư vấn giám sát ” Xây dựng vườn lan tại Khu di tích Lịch sử Địa đạo Củ Chi thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố ” có giá trị hợp đồng là 10.330.436 ( VNĐ ) và thời gian thực hiện năm 2014.

+ Dự án tư vấn giám sát ” Sửa chữa văn phòng Trạm ” có giá trị hợp đồng là 18.153.097 ( VNĐ ) và thời gian thực hiện năm 2014.

+ Dự án tư vấn giám sát ” Đầu tư thiết bị cho mô hình SAZ tại Thành phố Hồ Chí Minh ” có giá trị hợp đồng là 8.220.333 ( VNĐ ) và thời gian thực hiện năm 2014.

+ Dự án tư vấn giám sát ” Nâng cấp cơ sở hạ tầng vùng sản xuất rau an toàn tại các xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh; xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn và xã Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh ” có giá trị hợp đồng là 172.832.910 ( VNĐ ) và thời gian thực hiện năm 2015.

+ Dự án tư vấn giám sát ” Nâng cấp khu bán thực phẩm tươi sống các chợ, đợt 6 ” có giá trị hợp đồng là 159.222.000 ( VNĐ ) và thời gian thực hiện năm 2015.

+ Dự án tư vấn giám sát ” Nâng cấp khu bán thực phẩm tươi sống các chợ, đợt 7 ” có giá trị hợp đồng là 90.024.528 ( VNĐ ) và thời gian thực hiện năm 2015.

+ Dự án tư vấn giám sát ” Nâng cấp khu bán thực phẩm tươi sống các chợ, đợt 8 ” có giá trị hợp đồng là 355.166.000 ( VNĐ ) và thời gian thực hiện năm 2016 – 2017.

+ Dự án tư vấn giám sát ” Dự án: Khoản vay bổ sung dự án Cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm (LIFSAP), Công trình: Nâng cấp khu bán thực phẩm tươi sống chợ đầu mối Bình Điền ” có giá trị hợp đồng là 571.615.000 ( VNĐ ) và thời gian thực hiện năm 2017 – 2018.

NHẬP THÔNG TIN ĐỂ TẢI BÁO GIÁ

(*) Thông tin bắt buộc