Dự án tư vấn khảo sát thiết kếCÁC DỰ ÁN TƯ VẤN KHẢO SÁT THIẾT KẾ ĐÃ THỰC HIỆN

+ Dự án tư vấn khảo sát thiết kế ” Trung tâm giao dịch và Triển lãm nông sản Thành phố ” có giá trị hợp đồng là 318.000.000 ( VNĐ ) và thời gian thực hiện năm 2011.

+ Dự án tư vấn khảo sát thiết kế ” Trung tâm giao dịch và Triển lãm nông sản Thành phố ” có giá trị hợp đồng là 109.671.000 ( VNĐ ) và thời gian thực hiện năm 2011 – 2012.

+ Dự án tư vấn khảo sát thiết kế ” Trung tâm giao dịch và Triển lãm nông sản Thành phố ” có giá trị hợp đồng là 1.829.123.000 ( VNĐ ) và thời gian thực hiện năm 2012 – 2013.

+ Dự án tư vấn khảo sát thiết kế ” San lấp Khu đất SPT thuộc SHTP Khu Công nghệ cao Quận 9 ” có giá trị hợp đồng là 6.340.400 ( VNĐ ) và thời gian thực hiện năm 2010.

+ Dự án tư vấn khảo sát thiết kế ” Cải tạo đường nội bộ cơ sở 2 Long Bình – Trường Đại Mở Tp.HCM ” có giá trị hợp đồng là 20.000.000 ( VNĐ ) và thời gian thực hiện năm 2010.

+ Dự án tư vấn khảo sát thiết kế ” Hàng rào, san lấp ao, hệ thống thoát nước thải cơ sở 3 Bình Dương ” có giá trị hợp đồng là 20.000.000 ( VNĐ ) và thời gian thực hiện năm 2010.

+ Dự án tư vấn khảo sát thiết kế ” Đường Lê Lợi ” có giá trị hợp đồng là 143.200.000 ( VNĐ ) và thời gian thực hiện năm 2010.

+ Dự án tư vấn khảo sát thiết kế ” Đường Điện Biên Phủ ” có giá trị hợp đồng là 44.600.000 ( VNĐ ) và thời gian thực hiện năm 2010.

+ Dự án tư vấn khảo sát thiết kế ” Đường 9A – Khu dân cư Trung Sơn ” có giá trị hợp đồng là 37.300.000 ( VNĐ ) và thời gian thực hiện năm 2010.

+ Dự án tư vấn khảo sát thiết kế ” Cải tạo mặt đường bãi đậu xe giáp đường Lê Lai và đường Trần Hựng Đạo ” có giá trị hợp đồng là 17.500.000 ( VNĐ ) và thời gian thực hiện năm 2010.

+ Dự án tư vấn khảo sát thiết kế ” Đường Trần Nhân Tôn ” có giá trị hợp đồng là 29.100.000 ( VNĐ ) và thời gian thực hiện năm 2010.

+ Dự án tư vấn khảo sát thiết kế ” Công trường Hồng Bàng ” có giá trị hợp đồng là 22.600.000 ( VNĐ ) và thời gian thực hiện năm 2010.

+ Dự án tư vấn khảo sát thiết kế ” Công Trường Lam Sơn ” có giá trị hợp đồng là 22.670.000 ( VNĐ ) và thời gian thực hiện năm 2010.

+ Dự án tư vấn khảo sát thiết kế ” Đường Đồng Khởi ” có giá trị hợp đồng là 76.200.000 ( VNĐ ) và thời gian thực hiện năm 2010.

+ Dự án tư vấn khảo sát thiết kế ” Công trường Quách Thị Trang ” có giá trị hợp đồng là 66.200.000 ( VNĐ ) và thời gian thực hiện năm 2010.

+ Dự án tư vấn khảo sát thiết kế ” Đường Cách Mạng Tháng 8 ” có giá trị hợp đồng là 37.800.000 ( VNĐ ) và thời gian thực hiện năm 2010.

+ Dự án tư vấn khảo sát thiết kế ” Đường Trường Sơn ” có giá trị hợp đồng là 110.000.000 ( VNĐ ) và thời gian thực hiện năm 2011.

+ Dự án tư vấn khảo sát thiết kế ” Vòng xoay chân cầu Sài Gòn ” có giá trị hợp đồng là 36.800.000 ( VNĐ ) và thời gian thực hiện năm 2011.

+ Dự án tư vấn khảo sát thiết kế ” Đường Phạm Ngũ Lão ” có giá trị hợp đồng là 70.700.000 ( VNĐ ) và thời gian thực hiện năm 2011.

+ Dự án tư vấn khảo sát thiết kế ” Vòng xoay Ngã sáu Gò Vấp ” có giá trị hợp đồng là 18.800.000 ( VNĐ ) và thời gian thực hiện năm 2011.

+ Dự án tư vấn khảo sát thiết kế ” Đường Điện Biên Phủ ” có giá trị hợp đồng là 41.300.000 ( VNĐ ) và thời gian thực hiện năm 2011.

+ Dự án tư vấn khảo sát thiết kế ” Đường Âu Dương Lân ” có giá trị hợp đồng là 30.700.000 ( VNĐ ) và thời gian thực hiện năm 2011.

+ Dự án tư vấn khảo sát thiết kế ” Đường Hùng Vương ” có giá trị hợp đồng là 24.500.000 ( VNĐ ) và thời gian thực hiện năm 2011.

+ Dự án tư vấn khảo sát thiết kế ” Đường Điện Biên Phủ ” có giá trị hợp đồng là 54.600.000 ( VNĐ ) và thời gian thực hiện năm 2011.

+ Dự án tư vấn khảo sát thiết kế ” Đường Hậu Giang ” có giá trị hợp đồng là 92.330.000 ( VNĐ ) và thời gian thực hiện năm 2011.

+ Dự án tư vấn khảo sát thiết kế ” Đường 9A – Khu dân cư Trung Sơn ” có giá trị hợp đồng là 53.457.000 ( VNĐ ) và thời gian thực hiện năm 2011.

+ Dự án tư vấn khảo sát thiết kế ” Đường Đỗ Văn Dậy ” có giá trị hợp đồng là 99.439.000 ( VNĐ ) và thời gian thực hiện năm 2011.

+ Dự án tư vấn khảo sát thiết kế ” Đường Điện Biên Phủ ” có giá trị hợp đồng là 102.329.000 ( VNĐ ) và thời gian thực hiện năm 2011.

+ Dự án tư vấn khảo sát thiết kế ” Đường Đỗ Văn Dậy ” có giá trị hợp đồng là 34.256.000 ( VNĐ ) và thời gian thực hiện năm 2011.

+ Dự án tư vấn khảo sát thiết kế ” Đường Trần Đại Nghĩa ” có giá trị hợp đồng là 75.256.000 ( VNĐ ) và thời gian thực hiện năm 2012.

+ Dự án thiết kế công trình ” Tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật Hỗ trợ tăng gia sản xuất cho các đơn vị trực thuộc bộ tư lệnh ” có giá trị hợp đồng là 27.630.000 ( VNĐ ).

+ Dự án thiết kế công trình ” Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Sửa chữa tu bổ trụ sở mới đưa vào làm việc ” có giá trị hợp đồng là 5.500.000 ( VNĐ ).

+ Dự án thiết kế công trình ” Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình xây dựng mô hình vườn kiểu mẫu ” có giá trị hợp đồng là 3.700.000 ( VNĐ ).

NHẬP THÔNG TIN ĐỂ TẢI BÁO GIÁ

(*) Thông tin bắt buộc