Dự án tư vấn quản lý dự ánCÁC DỰ ÁN TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN

+ Dự án tư vấn quản lý dự án ” Hỗ trợ kỹ thuật Trại trình diễn và thực nghiệm chăn nuôi bò sữa công nghệ cao (DDEF) ” có giá trị hợp đồng là 690.000.000( VNĐ ) và thời gian thực hiện năm 2011 đến nay.

+ Dự án tư vấn quản lý dự án ” Đầu tư xây dựng Trạm Thú y Cần Giờ (Cơ sở 2) ” có giá trị hợp đồng là 69.477.227 ( VNĐ ) và thời gian thực hiện năm 2013 – 2014.

+ Dự án tư vấn quản lý dự án ” Trạm chẩn đoán xét nghiệm và điều trị ” có giá trị hợp đồng là 630.000.000 ( VNĐ ) và thời gian thực hiện năm 2014 – 2015.

+ Dự án tư vấn quản lý dự án ” Trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức ” có giá trị hợp đồng là 480.923.267 ( VNĐ ) và thời gian thực hiện năm 2014 – 2015.

+ Dự án tư vấn quản lý dự án ” Đường nối dài đê bao HTX đến bờ bao rạch Bà Lào ” có giá trị hợp đồng là 109.335.600 ( VNĐ ) và thời gian thực hiện năm 2014 – 2015.

+ Dự án tư vấn quản lý dự án ” Mở rộng Trung tâm Quản lý và Kiểm định giống cây trồng – vật nuôi ” có giá trị hợp đồng là 463.939.209 ( VNĐ ) và thời gian thực hiện năm 2014 – 2015.

NHẬP THÔNG TIN ĐỂ TẢI BÁO GIÁ

(*) Thông tin bắt buộc