Dự án tư vấn thẩm traCÁC DỰ ÁN TƯ VẤN THẨM TRA ĐÃ THỰC HIỆN

+ Dự án tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán dự án “Di dời bố trí dân cư phòng tránh thiên tai xã Thạnh An, huyện Cần Giờ ” có giá trị hợp đồng là 272.260.000 ( VNĐ ) và thời gian thực hiện năm 2016.

+ Dự án tư vấn thẩm tra dự án “ Di dời bố trí dân cư phòng tránh thiên tai xã Thạnh An, huyện Cần Giờ  ” có giá trị hợp đồng là 256.662.000 ( VNĐ ) và thời gian thực hiện năm 2016.

+ Tư vấn thẩm tra dự toán khảo sát bước thiết kế bản vẽ thi công – tổng dự toán dự án “Di dời bố trí dân cư phòng tránh thiên tai Thạnh An, huyện Cần Giờ ” có giá trị hợp đồng là 54.041.000 ( VNĐ ) và thời gian thực hiện năm 2016.

+ Dự án tư vấn thẩm tra ” Cải tạo, nâng cấp khu bán thực phẩm tươi sống tại các chợ – đợt 2 thuộc dự án “Cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm Lifsap TP.HCM” có giá trị hợp đồng là 309.000.000 ( VNĐ ) và thời gian thực hiện năm 2016.

+ Dự án tư vấn Thẩm tra hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công – dự toán thuộc dự án “ Khoản vay bổ sung dự án Cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm – LIFSAP ” có giá trị hợp đồng là 146.000.000 ( VNĐ ) và thời gian thực hiện năm 2016.

+ Dự án tư vấn Thẩm tra ” Hỗ trợ kỹ thuật trại trình diễn và thực nghiệm chăn nuôi bò sữa công nghệ cao (DDEF) ” có giá trị hợp đồng là 10.343.000 ( VNĐ ) và thời gian thực hiện năm 2014 đến nay.

+ Tư vấn thẩm tra dự án đầu tư và thiết kế cơ sở cho dự án ” Trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức ” có giá trị hợp đồng là 28.000.000 ( VNĐ ) và thời gian thực hiện năm 2015.

+ Dự án tư vấn Thẩm tra ” Lắp đặt nhà lưới, liếp trồng, hệ thống tưới vườn trồng hoa lan ” có giá trị hợp đồng là 4.400.000 ( VNĐ ) và thời gian thực hiện năm 2014.

+ Dự án tư vấn Thẩm tra ” Sửa chữa Trạm Khuyến nông năm 2014 ” có giá trị hợp đồng là 17.600.000 ( VNĐ ) và thời gian thực hiện năm 2014.

+ Dự án tư vấn Thẩm tra ” Đầu tư xây dựng Khu Nông nghiệp Công nghệ cao ngành thủy sản tại Cần Giờ ” có giá trị hợp đồng là 375.880.000 ( VNĐ ) và thời gian thực hiện năm 2017 – 2018.

NHẬP THÔNG TIN ĐỂ TẢI BÁO GIÁ

(*) Thông tin bắt buộc