Thi công hệ thống điện các phòng 3.20 và 3.21 thuộc “Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP.HCM”

5 lượt xem Video

Thi công hệ thống điện các phòng 3.20 và 3.21 thuộc "Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP.HCM"Tên gói thầu : Thi công xây dựng

Dự án: Sửa chữa cải tạo phòng 3.20 và phòng 3.21

Địa điểm: 929 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Quận 5, TP. HCM

Hạng mục công việc đang triển khai: Thi công hệ thống điện

NHẬP THÔNG TIN ĐỂ TẢI BÁO GIÁ

(*) Thông tin bắt buộc